Udskriv denne side

arrangement

Hjallerup Idrætscenter onsdag den 11 September kl 19.00 til ca 21.30

Idræts Alle 1, 9320 Hjallerup

En aften med pårørende og Diabetikere 2019

Alle er velkommen

Brønderslev diabetes forening afholder et arrangement for både Diabetiker og deres pårørende.

Vi får besøg af Næstformand i Diabetesforeningen, Jørgen Andersen,der vil tale ud fra overskriften: ”Diabetes som barn, ung, voksen, pårørende, ægtefælle mv.”   Jørgen har været diabetiker i godt 30 år og har prøvet, at være diabetiker som barn, ung, voksen og nu som forælder til datteren på 15 år, som har haft diabetes i 11  år. Desuden er Jørgen pårørende til flere diabetikere i nærmeste familie. På denne måde har han erfaret, hvordan det er som barn/ung at skulle gennem svære perioder og erfarer nu, hvilke udfordringer voksne står overfor, når de pludselig står med et kronisk sygt barn. Indlægget handler ligeledes om at tage ansvar på de rette tidspunkter, og hvad der til tider vanskeliggør dette. Derudover italesætter han problemstillingen omkring det at være rask søskende i familien og leve som pårørende til kronisk syge.

Der vil efter foredraget være kaffe og lille traktement, hvorefter vi deler os i to rum, hvor dem med diabetes går sammen med, sygeplejerske Lene Kølle Jørgensen fra diabetes foreningen i Glostrup.

Pårørende bliver i rummet sammen med  Karina Faurholt .  Se også www.karina faurholt csaba.dk .

Når familielivet rammes af problemer eller samspillet går skævt, påvirker det alle i familien. Ved at lytte og være nysgerrig på familiens forskellige forståelser, perspektiver og ressourcer, skabes der rammer for ny fælles forståelse og nye handle muligheder. Karin skaber fokus på, hvordan oplevelser og forståelser kan være forskellige. Derigennem skabes grobund for ny forståelse og bedre kommunikation. Det handler om at skabe forandring, udvikling eller finde nye veje i fastlåste mønstre. De fleste mennesker oplever periodevis modgang i livet. Ofte klares problemerne med støtte fra venner eller familie, men indimellem opstår der situationer, hvor det ikke er nok.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med egne historier, så vi kan få belyst at pårørende ikke er alene, men der er mange med samme bekymringer.

Entre 50, - kr inkl. Kaffe og et Lille traktement

Øl og vand kan købes

Tilmelding  senest den 4 September

Til Tove Brix mobil 40530918  Eller mail: broenderslev@diabetes.dk